Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5


रुद्र प्रसाद पण्डित
रुद्र प्रसाद पण्डित

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मुरारी कार्की
मुरारी कार्की

प्रशासकीय अधिकृत

सराेज प्रसाद पौडेल
सराेज प्रसाद पौडेल

प्रशासकीय अधिकृत

ओम बहादुर खड्का
ओम बहादुर खड्का

प्रशासकीय अधिकृत

शेर बहादुर थापा
शेर बहादुर थापा

प्रशासकीय अधिकृत

उमेश कुमार पासवान
उमेश कुमार पासवान

नायब सुब्बा

शान्ता  कुमारी सुनुवार
शान्ता कुमारी सुनुवार

नायब सुब्बा

अरुण साह
अरुण साह

नायब सुब्बा

सनाेज महताे
सनाेज महताे

नायब सुब्बा

विकाश कुमार रंजन
विकाश कुमार रंजन

नायब सुब्बा

गोपाल कुमार केशरी
गोपाल कुमार केशरी

नायब सुब्बा

अशोक कुमार केशरी
अशोक कुमार केशरी

कम्प्यूटर अपरेटर

सुरेश कुमार साह
सुरेश कुमार साह

कम्प्यूटर अपरेटर

प्रचण्ड घिमिरे
प्रचण्ड घिमिरे

खरिदार

मंदीप यादव
मंदीप यादव

खरिदार

रविन्द्र प्रसाद
रविन्द्र प्रसाद

हलुका सवारी चालक

निमिन्त्रणा कुमारी
निमिन्त्रणा कुमारी

कार्यालय सहयोगी

रमा देवी श्रेष्ठ
रमा देवी श्रेष्ठ

कार्यालय सहयोगी

सुमित कुमार पटेल
सुमित कुमार पटेल

कार्यालय सहयोगी

रामप्रसाद ठाकुर
रामप्रसाद ठाकुर

कार्यालय सहयोगी

राजेशराज उपाध्याय
राजेशराज उपाध्याय

कार्यालय सहयोगी

बलिराम मेस्तर
बलिराम मेस्तर

कार्यालय सहयोगी

विशुनदयाल चाैधरी
विशुनदयाल चाैधरी

कार्यालय सहयोगी


रुद्र प्रसाद पण्डित
रुद्र प्रसाद पण्डित

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मुरारी कार्की
मुरारी कार्की

प्रशासकीय अधिकृत

सराेज प्रसाद पौडेल
सराेज प्रसाद पौडेल

प्रशासकीय अधिकृत

ओम बहादुर खड्का
ओम बहादुर खड्का

प्रशासकीय अधिकृत

शेर बहादुर थापा
शेर बहादुर थापा

प्रशासकीय अधिकृत

उमेश कुमार पासवान
उमेश कुमार पासवान

नायब सुब्बा

शान्ता  कुमारी सुनुवार
शान्ता कुमारी सुनुवार

नायब सुब्बा

अरुण साह
अरुण साह

नायब सुब्बा

सनाेज महताे
सनाेज महताे

नायब सुब्बा

विकाश कुमार रंजन
विकाश कुमार रंजन

नायब सुब्बा

गोपाल कुमार केशरी
गोपाल कुमार केशरी

नायब सुब्बा

अशोक कुमार केशरी
अशोक कुमार केशरी

कम्प्यूटर अपरेटर

सुरेश कुमार साह
सुरेश कुमार साह

कम्प्यूटर अपरेटर

प्रचण्ड घिमिरे
प्रचण्ड घिमिरे

खरिदार

मंदीप यादव
मंदीप यादव

खरिदार

रविन्द्र प्रसाद
रविन्द्र प्रसाद

हलुका सवारी चालक

निमिन्त्रणा कुमारी
निमिन्त्रणा कुमारी

कार्यालय सहयोगी

रमा देवी श्रेष्ठ
रमा देवी श्रेष्ठ

कार्यालय सहयोगी

सुमित कुमार पटेल
सुमित कुमार पटेल

कार्यालय सहयोगी

रामप्रसाद ठाकुर
रामप्रसाद ठाकुर

कार्यालय सहयोगी

राजेशराज उपाध्याय
राजेशराज उपाध्याय

कार्यालय सहयोगी

बलिराम मेस्तर
बलिराम मेस्तर

कार्यालय सहयोगी

विशुनदयाल चाैधरी
विशुनदयाल चाैधरी

कार्यालय सहयोगी