Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

ओम बहादुर खड्का


ओम बहादुर खड्का


ओम बहादुर खड्का
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9845435120
बहाल मिति २०७६ कार्तिक २१