Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

रुद्र प्रसाद पण्डित

  • रुद्र प्रसाद पण्डित

रुद्र प्रसाद पण्डित


रुद्र प्रसाद पण्डित
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल .daobara33700@gmail.com
सम्पर्क 9855007777
बहाल मिति N/A