Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

मिति 2076-12-14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख अतिथिमा प्रत्येक उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.का लागि नोवेल कोरोनाको सङ्क्रमण हुन नदिन तथा त्यसबाट बच्न अपनाइने सतकर्ताहरु लार्इ अपनाउन भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिदिन सम्पूर्ण बारा