Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

सुरेन्द्र पौडेल

  • सुरेन्द्र पौडेल

सुरेन्द्र पौडेल


सुरेन्द्र पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल .daobara33700@gmail.com
सम्पर्क 9855007777
बहाल मिति N/A