Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना