Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुरेन्द्र पौडेल सुरेन्द्र पौडेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9855007777
.daobara33700@gmail.com
2 मुरारी कार्की मुरारी कार्की प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा
3 अनिता कुमारी राजलबट अनिता कुमारी राजलबट प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा
4 शान्ता  कुमारी सुनुवार शान्ता कुमारी सुनुवार नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9845038342
5 सनोज कुमार महतो सनोज कुमार महतो नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9806882102
6 उमेश कुमार पासवान उमेश कुमार पासवान नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845188592
7 अरुण साह अरुण साह नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9866942646
8 गोपाल कुमार केशरी गोपाल कुमार केशरी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845161307
9 रुपेश प्रसाद यादव रुपेश प्रसाद यादव कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9845786087
10 अशोक कुमार केशरी अशोक कुमार केशरी कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
ashokkesharee012@yahoo.com
11 प्रचण्ड घिमिरे प्रचण्ड घिमिरे खरिदार राहदानी शाखा 9865472412
12 सुनिल यादव सुनिल यादव खरिदार प्रतिलिपी शाखा 9865360196
13 रामजनम पंडित रामजनम पंडित खरिदार प्रसाशन शाखा 9845215304
ramjanam.panditt@gmail.com
14 यज्ञ प्रसाद कर्ण यज्ञ प्रसाद कर्ण सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9844408425
gudukarna7911@gmail.com
15 रविन्द्र प्रसाद रविन्द्र प्रसाद हलुका सवारी चालक प्रतिलिपी शाखा 9807204890
16 विशुनदयाल चाैधरी विशुनदयाल चाैधरी कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपी शाखा 9845037849
17 सुमित कुमार पटेल सुमित कुमार पटेल कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9824242403
18 बलिराम मेस्तर बलिराम मेस्तर कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9845265757
19 राजेशराज उपाध्याय राजेशराज उपाध्याय कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा
20 रामप्रसाद ठाकुर रामप्रसाद ठाकुर कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपी शाखा 9819294217
21 अरुण कुमार पटेल अरुण कुमार पटेल कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा