Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सूचना
E-Passport Pre-Enrollment सम्बन्धमा सूचना ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराः- आ.व. २०७९/८० को जिल्ला दररेट
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति विवरणः- आ.व. २०७८/७९
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना (Proactive Disclosure) आ.व. २०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिक (२०७९ बैशाख, जेष्ठ, असार) प्रकाशन (बारा)
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सूचना
19 दिन अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
13 श्रवण
E-Passport Pre-Enrollment सम्बन्धमा सूचना ।
19 दिन अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
13 श्रवण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराः- आ.व. २०७९/८० को जिल्ला दररेट
1 महिना अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
32 अषाढ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति विवरणः- आ.व. २०७८/७९
1 महिना अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
32 अषाढ
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना (Proactive Disclosure) आ.व. २०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिक (२०७९ बैशाख, जेष्ठ, असार) प्रकाशन (बारा)
1 महिना अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
32 अषाढ
राहदानीको बहाल म्याद १ वर्ष भन्दा बढी भएमा नयाँ राहदानी जारी नहुने सम्बन्धी सूचना
1 महिना अगाडी ( स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा शाखा)
29 अषाढ

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


कोठा न‌ं. सहितको नागरिक वडापत्र

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

कोठा न‌ं. सहितको नागरिक वडापत्र

गुनासो सुन्ने कर्मचारी :

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-13 16:25:33

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

Powered By: ProActive Developers